Installasjon, Bruk og Begrensninger 


Installasjon av DiscFinder

For best mulig vedheft, installer DiscFinder et par timer før bruk. Sørg for at omgivelsene er i romtemperatur. Følg disse trinnene for installasjon:

Rengjør Disken: Tørk av disken grundig for å fjerne smuss og fett.

Fjern ujevnheter: Noen disker har veldig store og ujevne rester fra sprøytestøpingen. Det er viktig at underlaget er så jevnt som mulig så puss ned eller fjern disse. På mange disker er disse veldig små og ikke noe problem, men hvis DiscFinder slipper/pappen separerer er det mest sannsynlig pga at disse er for høye. Skulle den slippe eller separere går det fint å lime med f.eks. Tec7.

Fjern Beskyttelsesfilmen: Ta forsiktig av filmen på baksiden av DiscFinder.

Plassering og Press: Sett DiscFinder i midten av disken. Trykk fast ned i 10 sekunder. Gå gjerne over hele enheten med tommelen, tenk at hele baksiden skal komme i kontakt med disken.

Ekstra Press: For optimal vedheft, legg en bok eller lignende over DiscFinder og la det stå under lett press en time. Vi estimerer ca 90% styrke på 1 time og 100% etter 5 timer.


Bruk av DiscFinder

På/Av: Hold knappen inne for å slå enheten på eller av. Ett pip bekrefter at den er på, to pip at den er av.

Start Timer: Kort trykk for å aktivere timeren. Trykk flere ganger for å velge mellom 30 sekunder, 1, 2 eller 3 minutter. Antall pip indikerer valgt tid: 1 pip for 30 sekunder, 2 for 1 minutt, osv.

Stopp Timer/Alarm: Når tiden er ute, starter alarmen. Stopp timer eller alarm med et kort trykk. En kort melodi bekrefter at den er stoppet. Du kan deretter slå av enheten (lang trykk) eller restarte timeren. Et kort trykk starter timeren med den sist valgte innstillingen (så lenge ikke enheten har blitt skrudd av). Enheten skrur seg av hvis timeren ikke startes på nytt innen 1 min (to korte pip).
Her kan du se et par korte videoer som viser hvordan.


Begrensninger, Ansvarsfraskrivelse og Annet

Skader ved Kollisjon: Disker kan bli skadet ved kraftige sammenstøt, som igjen kan skade DiscFinder.

Balansen mellom Holdbarhet og Pris: DiscFinder er designet for å være både funksjonell og rimelig. Selv om den er robust, kan den bli skadet under ekstreme forhold (f.eks. hvis du hiver disken rett inn i tred som står nærme veldig hardt). Selv disken kan da bli ødelagt. Dette er tatt med i betraktningen og er derfor vi ønsker å holde prisen så lav som mulig og gjøre enheten lett å bytte ut.

Enkel Utskifting: Limet som brukes er sterkt nok til å holde DiscFinder på plass, men tillater også enkel utskifting om nødvendig. Husk at for full vedheft bør DiscFinder og disken stå under press i minst 1 time i romtemperatur (legg en bok oppå DiscFinder).

Farlig avfall: Husk at enheten inneholder et batteri så hvis du skal hive den, husk å fjerne batteriet, eller legg hele enheten på elektronikk på fyllingen.